Vragen omtrent de website

Hoeveel keer bezocht U deze site de afgelopen 6 maanden *
dit is mijn eerste bezoek aan deze website
tweede bezoek
derde bezoek
meer dan drie keer

 

Vindt U de vernieuwde site verbeterd?
Ik kan hier geen oordeel over geven omdat ik de oude site niet bekeken heb.
Eigenlijk vond ik de oude site beter. (eventuele toelichting kunt U aan het eind invullen)
De kwaliteit van de sites ontlopen elkaar niet zoveel.
Ja, ik vind de vernieuwde site verbeterd.
Ja, ik vind de vernieuwde site sterk verbeterd.
 
Hoe tevreden bent U in het algemeen over deze website? Waarbij 1 staat voor “uiterst ontevreden” en 10 voor “uiterst tevreden” *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

In welk mate bent U het eens met onderstaande uitspraken over deze site? *
Helemaal
oneens
Oneens
Min of
meer
oneens
neutraal
Min of meer
eens
eens
Helemaal
eens
De afbeeldingen
en de kleuren van
deze site zijn mooi. *
De tekst van deze
site is goed
leesbaar. *
De navigatie van
deze site is goed
ontworpen. *
Het downloaden
van de pagina's
gaat snel. *
De informatie op
deze site is
informatie is geloofwaardig . *
De informatie op
deze site is relevant. *
Deze site werkt
zonder technisch
problemen. *
De animatiess zijn
zijn leuk en niet
storend. *
Helemaal
oneens
Oneens
Min of
meer
oneens
neutraal
Min of meer
eens
eens
Helemaal
eens

 

Wat zou volgens U meer aandacht mogen hebben.
informatie over de verschillende dieren (hond,kat, ...)
meerdere patiënten bespreken ( in de rubriek “zomaar een patiënt”)
kliniek en faciliteiten
historie van de praktijk
achtergrondinformatie van assistentes en dierenartsen
routebeschrijving

 

Wat zou volgens U minder aandacht mogen hebben.
informatie over de verschillende dieren (hond,kat, ...)
meerdere patiënten bespreken ( in de rubriek “zomaar een patiënt”)
kliniek en faciliteiten
historie van de praktijk
achtergrondinformatie van assistentes en dierenartsen
routebeschrijving

Gouden tips zijn altijd welkom en hartverwarmende complimenten natuurlijk ook!

Onderstaande velden zijn niet verplicht! Dus het mag anoniem.

Naam :
Adres:
Woonplaats:
e-mailadres:

 

Invulvelden met een  *  zijn verplicht!