Blaas

Blaasproblemen bij poezen

Bij poezen, zowel gesteriliseerde als niet gesteriliseerde is een vaak voorkomend probleem de blaasontsteking. De verschijnselen hiervan zijn dat de kat vaak naar de bak moet, er lang opzit, hierbij klagelijk miauwt, terwijl maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Als de klachten wat langer bestaan kan er ook wat bloed bij de plas zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.

Oorzaken

Blaasontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is stress, maar ook blaasstenen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam om altijd als u een blaasontsteking vermoedt bij uw kat contact op te nemen met uw dierenarts. Alleen hij kan beoordelen of er sprake is van een infectie of dat er meer aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig. We kunnen hierbij denken aan onderzoek van de plas of een röntgenfoto of echo van de blaas.

Blaasproblemen bij de (ex)kater

Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen, de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde plaskaters. Dit zijn zowel gecastreerde als niet gecastreerde katers die gruis in hun urine vormen. Dit zijn in feite hele kleine blaassteentjes. Bij katers en ex-katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt zo’n kater gruis in zijn urine dan kan dit de plasbuis verstoppen. Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Kortom, de kater krijgt een niervergiftiging die binnen 36 uur dodelijk kan zijn! U begrijpt dat dit uiteraard een spoedgeval is dat meteen door een dierenarts behandeld dient te worden. Hij zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis door te spoelen of, als dit niet lukt, de kater te opereren. Om herhaling te voorkomen is bijna altijd naast een antibioticakuur speciaal dieetvoer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.

Samengevat:

vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking neem dan contact op met uw dierenarts. Zeker bij een verstopte kater kan uitstel dodelijk zijn!!